Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Psoriáza

O onemocnění

Psoriáza, známá také jako lupénka, je chronické zánětlivé onemocnění organismu. Řadíme ji mezi takzvaná autoimunitní onemocnění, při kterých se imunitní systém člověka obrací proti vlastnímu organismu.

Na začátku se projevuje charakteristickými šupinkami na kůži vyvolanými abnormálním množením kožních buněk. Takzvané kožní léze se mohou objevit prakticky na jakékoliv části těla. Nejčastěji se vyskytují na vlasové části hlavy, uších, loktech, kolenou, v bederní nebo křížové oblasti páteře. Kromě kůže může nemoc později postihovat i nehty a klouby.

Nejedná se sice o život ohrožující onemocnění, ovšem lidé s lupénkou mají vyšší riziko rozvoje cukrovky. Mezi nejvážnější komplikace spojené s psoriázou patří změny na kloubech (psoriatická artritida) a kardiovaskulární onemocnění. Šupinatá ložiska psoriázy způsobují u pacientů pocit stigmatizace a sociálního vyloučení a u některých z nich se mohou vyvinout psychické a společenské problémy. Nemoc ovlivňuje pracovní uplatnění i rodinný život. 

Podle lékařů jsou psoriázou postižena 2 až 3 procenta celé lidské populace. Nemoc propuká v jakémkoliv věku, nejčastěji ale u mladých lidí mezi 15 a 25 lety. Objevit se může i u malých dětí nebo starších jedinců, protože u psoriázy existuje genetická predispozice. Spouštěčem nemoci ale může být celá řada faktorů, například stres, kouření nebo některé léky. Důležité je zmínit, že psoriáza není nakažlivá.

Závažnost a projevy onemocnění se u jednotlivých pacientů liší a často se v průběhu času mění od lehké až po velmi těžkou formu. Medicína rozlišuje několik základních typů psoriázy, z nichž nejrozšířenější je takzvaná ložisková lupénka. Vedle ní existují také inverzní (na místech, která nejsou pro psoriázu typická) a puchýřnaté typy, lupénka nehtů nebo psoriatická artritida. Jednotlivé typy psoriázy je možné rozpoznat podle jejich charakteristického vzhledu, zasažených míst a stupně závažnosti. Někdy je pro správnou diagnostiku zapotřebí udělat histologický rozbor vzorku kůže.

Možnosti léčby

Psoriáza není vyléčitelná. Dobrou zprávu ale je, že je velmi dobře léčitelná a v Česku dostupné léky dokážou onemocnění dostat pod kontrolu. Mimořádně důležitá je včasná diagnostika a zahájení léčby. Pokud si tedy na kůži všimnete ložiska připomínající psoriázu, měli byste co nejdřív navštívit dermatologa. Účinné zvládání nemoci vyžaduje dodržování pokynů lékaře. Nebezpečí znovuobjevení onemocnění je možné snížit vyváženou stravou, pravidelnou fyzickou aktivitou a dostatkem spánku. Pacientům se také doporučuje nosit oděvy z jemných tkanin, aby se zabránilo podráždění kůže.

Topická neboli zevní léčba se používá u lehkých forem lupénky samostatně nebo v kombinaci s léčbou celkovou (tablety, injekce, infúze) u středně těžkých a těžkých forem onemocnění. Při tomto typu léčby jsou pacientům aplikovány přímo na postiženou kůži léčivé látky, obvykle ve formě masti.

Fototerapie (terapie světlem) je další dlouho používanou možností. Vystavení kůže světlu zpomaluje růst zasažených kožních buněk a příznivě ovlivňuje její stav. Při fototerapii se postižená místa ozařují UVA nebo UVB zářením.

Konvenční systémová terapie nastupuje v okamžiku, kdy selhávají topické léky. Systémovou terapii lze podávat injekčně nebo ve formě tablet, které působí na tělo jako celek. Nasazení systémových léků se doporučuje u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou. Konvenční systémová terapie je sice účinná, ale nese s sebou také riziko nežádoucích účinků, protože se při ní používají léky obsahující například methotrexát nebo cyklosporin. U pacientů musí být pravidelně prováděno vyšetření krve a měření krevního tlaku.

Biologická léčba představuje nejmodernější přístup k pacientům a průlom v léčbě psoriázy. Biologika, na rozdíl od jiných forem imunosupresivních látek, cílí pouze na místa zasažená psoriázou a jsou vhodná pro dlouhodobé použití. Podávají se buď ve formě podkožní injekce nebo jako nitrožilní infúze. V České republice je aktuálně schváleno pro použití několik různých biologik, která blokují buď lidský nekrotizující faktor alfa, nebo interleukiny podílející se na vzniku psoriázy. Poraďte se o vhodnosti této terapie s lékaři v nejbližším centru biologické léčby

Terapii je vždy nutné individuálně přizpůsobovat každému konkrétnímu pacientovi.

Podpůrná léčba představovaná například koupelemi v solích z Mrtvého moře přináší pacientům komfort a úlevu a účinně podporuje tradiční terapie. Doporučit lze také množství kosmetických produktů obsahujících sůl z Mrtvého moře, které regulují produkci kožního tuku, mají antibakteriální účinky a zlepšují stav pokožky.

Lázeňská péče

Lázeňská léčba, jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče, je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče – KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče – PLP) zdravotní pojišťovnou. Pojišťovny se řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Lázně na kožní nemoci:

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR