Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Kulatý stůl na téma Atopický ekzém

Na 14. září připadl Světový den atopického ekzému. Situace v léčbě tohoto onemocnění není dobrá, nemoc sama bývá dost opomíjená a podceňovaná. Proto naše organizace SPAE uspořádala jednání U kulatého stolu.

Pozvali jsme k tomuto jednání i ministra zdravotnictví pana prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR a současně ho požádali o záštitu nad tímto jednáním. Pan ministr se z osobní účasti pro množství práce omluvil, nicméně osobní záštitu nad jednáním nám písemně poskytl a vyslal na jednání svého náměstka. O moderování akce jsme požádali paní Mgr. Lucii Ondřichovou, šéfredaktorku časopisu Medical Tribune.  Záštita MZ

Jednání U kulatého stolu se zúčastnili:

· Ing. Josef Pohůnek, prezident SPAE

· prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

· MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel organizace iHETA

· Václav Pláteník, MA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví

· MUDr. Miluše Havlová, která v diskusi zastupovala Všeobecnou zdravotní pojišťovnu

· Mgr. Lucie Ondřichová, šéfredaktorka Medical Tribune

Z tohoto jednání vznikla tisková zpráva Pět překážek, které je potřeba překonat u atopické dermatitidy.

Kulatý stůl na téma Atopický ekzém

Kulatý stůl - Atopický ekzém

Kulaty-stul2.jpg
Kulaty-stul1.jpg
náměstek MZ  V. Pláteník jpg
< Zpět

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR