Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Konference pacientských organizací GlobalSkin ELEVATE, Brusel

Ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2023 probíhala konference pacientských organizací pod patronací celosvětové organizace GlobalSkin, která sdružuje 200 pacientských organizací ze 65 zemí a je zde zastoupeno 54 kožních diagnóz.

Konference ELEVATE 2023 byla jedinečná konference pro vedoucí představitele dermatologických pacientských organizací, která se zaměřila na posílení spojení napříč světovými regiony a oblastmi onemocnění. Na 150 účastníků bylo stimulováno a inspirováno odborníky ve svých oborech, včetně psychologie a dermatologie, výzkumu, advokacie a regionálních zdravotních systémů. Konaly se zde pracovní setkání po skupinách, zaměřené na budování kapacit s průřezem témat, která pomohou vedoucím pacientům rozšířit iniciativy jejich organizace. Byl dán také prostor k interaktivním diskusím jak mezi sebou navzájem, tak i se zástupci průmyslu, od kterých jsme získali aktuální informace o nejnovějších problémech, kterým čelí dermatologičtí pacienti a pacientské organizace v rámci celého světa. Konference byla velmi přínosná nejen novými poznatky a náhledy na léčbu, ale také utužením kontaktů a přátelství jednotlivých účastníků.

Konference pacientských organizací GlobalSkin ELEVATE, Brusel

SPAE GlobalSkin-konference Brusel

SPAE GlobalSkin-konference Brusel (1).jpg
SPAE GlobalSkin-konference Brusel (2).jpg
SPAE GlobalSkin-konference Brusel (3).jpg
< Zpět

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR